Toimistomme

Asianajotoimisto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy

 

Asianajotoimisto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy:n ydinosaamisaluetta ovat yritysjuridiikka ja siviilioikeus. Asiakaskuntamme koostuu eri liiketoiminta-alueilla toimivista koti- ja ulkomaisista yrityksistä sekä yksityishenkilöistä, joiden toimeksiantoja hoidamme monipuolisesti eri oikeudenaloilta.

Toimistomme tunnetaan asianajajiemme kattavasta kokemuksesta ja käytännönläheisestä tavasta ratkaista oikeudellisia ongelmia. Toimistomme koko mahdollistaa tehokkaan famvir asiakaslähtöisen palvelun. Resurssimme ovat riittävän suuret aina laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen tarjoamiseen asiakkaillemme.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon, jonka jäsenet ovat julkisen valvonnan alaisia ja velvollisia huolellisesti täyttämään asiakkaidensa heille uskomat tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää asianajotapaa. Hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta.

Asianajajaliiton sivu