Yrityksille
Immateriaalioikeudet

Avustamme asiakkaitamme immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja niihin kohdistuvien riskien minimoinnissa, immateriaalioikeuksien lisensoinnissa ja kaupallistamisessa. Laadimme asiakkaillemme mm. teknologiayhteistyösopimuksia, lisenssisopimuksia, salassapitosopimuksia, konsulttisopimuksia ja ohjelmistosopimuksia. Sopimusten laatimisen lisäksi hoidamme myös patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, mallioikeuteen, tavaramerkkeihin ja toiminimiin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Insolvenssioikeus

Toimistomme asiantuntijoilla on yli 20 vuoden kokemus yrityssaneerausten ja konkurssien sekä niihin liittyvien ulosotto-, takaisinsaanti- ja talousrikosasioiden hoitamisesta. Toimistomme lakimiehet ovat toimineet sadoissa konkurssipesissä pesänhoitajina sekä yrityssaneerauksissa selvittäjinä. Velallisyritykset ovat toimineet hyvinkin erilaisilla toimialoilla, joten toimistollamme on kokemusta erityyppisten ja erikokoisten konkurssien ja yrityssaneerausten hoitamisesta.

Insolvenssioikeuteen liittyviä palveluitamme ovat mm:

 • Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen
 • Selvittäjänä ja valvojana toimiminen yrityssaneerauksessa
 • Konkurssihakemuksen laatiminen
 • Pesänhoitajana toimiminen konkurssissa
 • Velkojien avustaminen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä
 • Takaisinsaantiasioissa avustaminen

Julkiset hankinnat

Julkisyhteisön on hankinnoissaan noudatettava hankintalakia ja EY:n hankintadirektiivejä. Hankintalainsäädännön tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen, koska avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen lisää yritysten kilpailukykyä ja antaa niille paremman mahdollisuuden tarjota tuotteita ja palveluja myös julkiselle sektorille.

Avustamme asiakkaitamme monipuolisesti julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Tyypillisesti neuvomme hankintamenettelyyn osallistuvia yrityksiä tarjouksen laadinnassa sekä avustamme tarjouskilpailun hävinneitä tarjoajia markkinaoikeudessa. Avustamme myös hankintayksiköitä hankintaprosessin eri vaiheissa.

Kiinteistöasiat

Toimistomme tarjoaa kattavasti kiinteistöjuridiikkaan liittyviä palveluita asiakkaillemme. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, kiinteistöpalveluja tuottavat yritykset, kiinteistön ostajat ja myyjät sekä kiinteistösijoittajat. Olemme avustaneet asiakkaitamme muun muassa asioissa, jotka ovat liittyneet:

 • Urakkasopimuksiin
 • Maankäyttösopimuksiin
 • Kaavavalituksiin
 • Kiinteistökauppoihin
 • Kiinteistöjen vuokraamiseen
 • Asunto-osakeyhtiöiden hallituksien avustamiseen
 • Asunto-osakeyhtiöiden korjaus- ja kunnossapitovastuuseen
 • Hallinnanjakosopimuksiin
 • Rasitesopimuksiin
 • Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden perustamiseen
 • Rakennuslupa-asioihin
 • Ympäristövahinkoihin

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Yritysten toiminnassa syntyy väistämättä oikeudenkäynteihin johtavia erimielisyyksiä. Pyrimme auttamaan asiakkaitamme ratkaisemaan syntyneet erimielisyydet tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Usein sovinto on tehokkain tapa ratkaista syntyneet erimielisyydet ja siksi tarjoammekin rohkeasti asiakkaillemme sovintoratkaisua, mikäli se on asiakkaan edun kannalta paras ratkaisu riitatilanteessa.

Palvelumme kattavat yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa) käytävät riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit sekä prosessit erityistuomioistuimissa kuten markkinaoikeudessa ja hallinto-oikeudessa. Avustamme asiakkaitamme säännöllisesti myös välimiesmenettelyissä.

Sopimusoikeus

Sopimusoikeudelliset asiat ovat toimistomme ydinosaamisaluetta. Kokeneet asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme kaikissa sopimuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Laadimme asiakkaillemme valmiita sopimuslomakkeita, mallisopimuksia ja vakiosopimusehtoja, tarkistamme yksittäisiä sopimuksia sekä avustamme asiakkaitamme sopimuksiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa. Avustamme asiakkaitamme tyypillisesti mm. seuraavanlaisissa sopimusasioissa:

 • Osakassopimukset
 • Kauppakirjat
 • Yhteistyösopimukset
 • Salassapitosopimukset
 • ICT-sopimukset
 • Jälleenmyynti- ja agenttisopimukset
 • Jakelusopimukset
 • Työsopimukset
 • Konsulttisopimukset
 • Vuokrasopimukset

Työoikeus

Avustamme asiakkaitamme laaja-alaisesti kaikissa työoikeuden alaan kuuluvissa asioissa. Toimistollamme on erityisen vankka kokemus työoikeudellisten riitojen hoitamisesta. Laadimme myös paljon työoikeudellisia asiakirjoja ja avustamme työnantajia työoikeudellisten prosessien, kuten yhteistoimintaneuvottelujen läpiviemisessä. Tyypillisesti laadimme asiakkaillemme seuraavia asiakirjoja:

 • Työ- ja johtajasopimuksia
 • Salassapitosopimuksia
 • Kilpailukieltosopimuksia
 • Työsuhteen päättämissopimuksia
 • Yhteistoimintamenettelyyn liittyviä asiakirjoja

Yhtiöoikeus

Tarjoamme laaja-alaisesti yhtiöoikeudellisia palveluja erikokoisille yrityksille. Avustamme asiakkaitamme yrityksen perustamiseen, omistusjärjestelyihin, osakkeiden lunastusprosesseihin, kannustinjärjestelmiin, osakkeenomistajien oikeuksiin ja hallituksen vastuisiin liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme yritysmuodon valintaan ja yritysmuodon muuttamiseen liittyvissä asioissa. Toimistomme laaja-alainen osaaminen takaa sen, että myös yhtiöoikeudellisiin asioihin usein liittyvät vero- ja sopimusoikeudelliset asiat tulevat samalla selvitetyiksi.

Yritysjärjestelyt

Toimistollamme on laaja kokemus asiakkaiden avustamisessa erilaisissa yritysjärjestelyissä. Palvelumme kattavat kaikki yritysjärjestelyjen vaiheet aina suunnittelusta käytännön toteutukseen. Avustamme asiakkaita mm. järjestelyn suunnittelussa, legal due dilligence –tarkastuksessa, kauppaneuvotteluissa ja rahoitusjärjestelyissä. Luonnollisesti laadimme myös kaikki yritysjärjestelyn toteuttamiseen tarvittavat asiakirjat vuosien kokemuksella.

Avustamme myös perheyrityksiä sukupolvenvaihdoksissa. Vuosien kokemus sukupolvenvaihdosten toteuttamisesta mahdollistaa sen, että pystymme yhdessä yrittäjäperheen kanssa hakemaan aina mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun sukupolvenvaihdoksen tekemiseen unohtamatta kuitenkaan perheyrittämiseen liittyviä arvoja.

Vero-oikeus

Avustamme yritysasiakkaitamme monipuolisesti verotukseen liittyvissä asioissa. Veroasiantuntijoillamme on kokemusta myös Verohallinnon palveluksesta, mikä antaa erinomaiset valmiudet toimistollemme palvella asiakkaitamme verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaamme kääntyvät tyypillisesti puoleemme, kun he tarvitsevat neuvoja:

 • Verovalitusasioissa
 • Verotarkastuksissa
 • Yrityskaupoissa
 • Yritysmuodon valinnassa/muutoksissa
 • Sukupolvenvaihdoksissa
 • Ennakkoratkaisujen hakemisessa

Asianajajaliiton sivu