Yksityisille

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Asuntokauppa tai kiinteistökauppa on yleensä yksityishenkilön merkittävin taloudellinen hankinta koko hänen elämänsä aikana, jonka vuoksi kauppoihin liittyvissä ongelmissa on tärkeää kääntyä ajoissa asianajajan puoleen.

Toimistomme asianajajat ovat hoitaneet paljon kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyviä riitoja. Olemme avustaneet niin myyjiä kuin ostajia. Toimistomme yhteistyökumppaneina ovat luotettavat tavarantarkastajat ja muut rakennustekniset asiantuntijat.

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Oikeudenkäyntimenettelyt ovat keskeinen osa toimistomme toimintaa. Edustamme asiakkaitamme sekä kantajina että vastaajina oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja sovintomenettelyissä. Toimistomme avustaa yksityishenkilöitä kaikissa siviilioikeuteen liittyvissä riitakysymyksissä. Riita-asioita hoitaessamme pyrimme aina löytämään ensisijaisesti asiakkaalle parhaan mahdollisen sovintoratkaisun, koska sovinto on hyvin usein paras ratkaisu päämiehen kokonaisedun kannalta. Ennen asian etenemistä oikeudenkäyntiin käymme aina läpi asiakkaan kanssa asiaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet, jotta asiakas on aina tietoinen siitä mihin on ryhtymässä.

Perhe- ja perintöoikeus

Avioerotapauksissa laadimme ositussopimuksia ja avustamme asiakkaitamme myös riitaisissa ositustilanteissa. Toimistomme asianajajat toimivat myös avioerotilanteissa käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina. Laadimme myös avioehtosopimuksia, edunvalvontavaltuutuksia ja muita perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja.

Hoidamme paljon perintöoikeuteen liittyviä asioita. Laadimme testamentteja, toimitamme perunkirjoituksia ja laadimme perinnönjakokirjoja ja muita perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja. Avustamme asiakkaitamme myös riitaisissa perinnönjaoissa. Toimistomme asianajajat toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä.

Sopimusoikeus

Sopimuksilla sovittavat asiat käsittelevät usein merkittäviä taloudellisia intressejä. Sopimusten tarkka ennakkosuunnittelu säästää usein monelta riidalta. Toimistomme laatii yksityishenkilöille kaikentyyppisiä sopimusasiakirjoja ammattitaidolla, kuten vuokrasopimuksia, kauppakirjoja, työsopimuksia, maksusopimuksia, sovintosopimuksia yms.

Työoikeus

Tarjoamme yksityisasiakkaillemme asiantuntemusta erityisesti seuraavissa työoikeuteen liittyvissä asioissa:

  • Työsopimuksien päättämistilanteet
  • Työsopimusten laadinta
  • Lomautukset
  • Palkkasaatavien perintä
  • Kilpailukieltoihin liittyvät asiat
  • Liikkeen luovutukset
  • Yhteistoimintaneuvottelut

Vahingonkorvausoikeus

Toimistomme asianajajat ovat hoitaneet erilaisiin asiayhteyksiin liittyviä vahingonkorvausasioita sekä neuvottelemalla että oikeudenkäynneissä ja tämän johdosta meillä on hyvä kokonaiskuva vahingonkorvausoikeudesta. Hoidamme pääasiassa omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita ja avustamme niin vahingonkärsijöitä kuin vahingon aiheuttajia. Avustamme myös rikoksen uhreja vahingonkorvausvaatimuksen esittämisessä.

Vero-oikeus

Toimistomme avustaa yksityishenkilöitä pääasiassa tuloverotukseen sekä perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa. Kokemuksemme avulla pystymme löytämään verotuksellisesti tehokkaita ratkaisuja asiakkaittemme tarpeisiin. Laadimme muun muassa ennakkoratkaisuhakemuksia, oikaisupyyntöjä sekä verovalituksia.

Asianajajaliiton sivu